Xianjieduan woguo laodongli feiwending jiuye xianxiang de fenxi (in Chinese) (Transl: An Analysis of Contingent Employment in Contemporary China)

2014, A, L.T, Human Resource Development of China. 2014 (11)
Publication Type:
Themes:
Keywords: